تاريخ : سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 22:28 | نویسنده : مهم نیست |


تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 19:43 | نویسنده : مهم نیست |


تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 19:34 | نویسنده : مهم نیست |
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺎﻥ ﺷﺪﯼ ﺍﺷﮑﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯽ
ﺁﻭﺭﻧﺪ !
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ..
ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ...
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﭘﺪﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪ ﺯﻧﻬﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...تاريخ : شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:39 | نویسنده : مهم نیست |

زنت منو زد ... امضا : نی نی
عزییییییییییییییییییییییزمتاريخ : شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:38 | نویسنده : مهم نیست |


تاريخ : یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ | 20:11 | نویسنده : مهم نیست |
 
 
.


تاريخ : یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ | 20:2 | نویسنده : مهم نیست |

جملات هشت ریشتریتاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ | 0:53 | نویسنده : مهم نیست |


تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ | 0:32 | نویسنده : مهم نیست |
http://downloadder.ir/wp-content/uploads/2015/03/postcard-10.jpg

 

 

باز هفت سين سرور
ماهي و تنگ بلور
سکه و سبزه و آب
نرگس و جام شراب
باز هم شادي عيد
آرزوهاي سپيد
باز ليلاي بهار
باز مجنوني بيد
باز هم رنگين کمان
باز باران بهار
باز گل مست غرور
باز بلبل نغمه خوان
باز رقص دود عود
باز اسفند و گلاب
باز آن سوداي ناب
کور باد چشم حسود
باز تکرار دعا
يا مقلب القلوب
يا مدبر النهار
حال ما گردان تو خوب
راه ما گردان تو راست
باز نوروز سعيد
باز هم سال جديد
باز هم لاله عشق
خنده و بيم و اميد

عید شما مبارکتاريخ : جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ | 14:47 | نویسنده : مهم نیست |